**************************************************************************************** www.sultaner.tr.gg*****************************************************************************************************

www.sultaner.tr.gg

www.sultaner.tr.gg

MUHABBET'TEN HASIL OLDU MUHAMMED

   
  MUHABBET'TEN HASIL OLDU MUHAMMED
  Allah Dostları
 
ALLAH     DOSTLARI (SAADAT-I  KİRAM)
Benim katımda alimler peygamberim gibidirler.
                                                                                       Hadis-i Kudsi

SİLSİLE-İ SADAT-I KİRAM

 

 

 

Hz. Muhammed (sas)

Hz. Ebubekr Sıddık (ra)

Selman-ı Farisi Hz. (ra)

Ebu Muhammed Kasım Hz. (ra)

İmam Cafer-i Sadık Hz. (ra)

Bayezid-i Bistami Hz. (ks)

Ebu Hasen Harakani Hz. (ks)

Ebu Ali Farmedi Hz. (ks)

Hace Yusuf Hemedani Hz. (ks)i

Abdülhalık Gücdevani Hz. (ks)

Hace Arif-i Rivegeri Hz. (ks)

Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. (ks)

Hace Ali Ramiteni Hz. (ks)

Muhammed Baba Semmasi Hz. (ks)

Seyyid Emir Külal Hz. (ks)

Şah-ı Nakşibend Hz. (ks)

Alaeddin Attar Hz. (ks)

Yakub-i Çerhi Hz. (ks)

Ubeydullah Ahrar Hz. (ks)

Mevlana Muhammed Zahid Hz. (ks)

Mevlana Derviş Muhammed Hz. (ks)

Hace Muhammed Emkeneki Hz. (ks)

Muhammed Baki Billah Hz. (ks)

İmam-ı Rabbani Hz. (ks)

Muhammed Ma’sum Hz. (ks)

Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. (ks)

Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. (ks)

Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. (ks)

Abdullah-ı Dıhlevi Hz. (ks)

Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. (ks)

Mevlana Seyyid Abdullah Hakkari Hz. (ks)

Seyyid Taha Hakkari Hz. (ks)

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. (ks)

Abdurrahman Tahi Hz. (ks)

Fethullah Verkanisi Hz. (ks)

Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. (ks)

Ahmed Haznevi Hz. (ks)

Gavs Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. (ks)

Seyyid Muhammed Raşid Hz. (ks)

Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz. (ks)

ÖNEMLİ NOT: Bu silsile Nakşibendi yolunun Menzil koluna aittir. Diğer kollardaki kardeşlerimizin silsileleri bazı yerlerde farklılık arzedebilir

 

Sadat-ı KiramHz. Muhammed (sas)
Kainatin efendisi alemlere rahmet
Sendedir sefkat sefaat ve merhamet
Ahir zaman ümmetine kiliver bir medet
Ya Mustafa Ya Mahmud Ya Ahmedul Muhammed.

Hz. Ebubekr Sıddık ra

Resule sadik kisi nefsinden bihaber
Ezelde dost yazmis onu ilahi kader
Mekke'de magarada Medine'de beraber
Ikinin ikincisi Ya Siddiki Ekber

Selman-ı Farisi Hz. ra
Ol Habib'ten övgü alan Farisiler reisi
Sahabeler icinde askla yanan birisi
Resul-i Zisanin hem Siddikin varisi
Ehli Beyte layik Ya Salmani Farisi

Ebu Muhammed Kasım Hz. ra

Iman ve takvada görülmemis bir metanet
Sende mevcut idi ask ve muhabbet
Salmanul Hayr'dan aldin icazet
Ebubekir torunu Ya Kasim bin Muhammed

İmam Cafer-i Sadık Hz. ra

Ilim ehli yolunda ettiler sefer
Aydinlatmak icin ümmeti oldun bir fener
Senin kapinda oldu Numan muzaffer
Ehli Beytin soyu Ya Imami Cafer

Bayezid-i Bistami Hz. ks
Tarikat yolunun büyük imami
Tasavvufla süslemis dini islami
Hakki konusur sevmez idi bos kelami
Allah'in velisi Ya Beyazidi Bestami

Ebu Hasen Harakani Hz. ks

Gavsu Zaman gönüller fatihi
Zühd vera hem takva sahibi
Heybet ve cemali Ömer timsali
Ya Ebul Hasen Ali Harkani

Ebu Ali Farmedi Hz. ks

Kutbiyet makami ona aitdi
Zikir ve sohbette hem üstad idi
Zamanin Gavsuna hem talip idi
Seyhül Azam Ya Fadul Ali Farmedi

Hace Yusuf Hemedani Hz. ks

Horasan sehrinin büyük sultani
Feyiz aldi senden Kadiri Geylani
Hayran kaldi sana Muhyiddini Arabi
Ortadogu Hakani Ya Yusuf el-Hemadani

Abdülhalık Gücdevani Hz. ks
Hizirdan aldin zikir telkini
Sensin ilk ceken hafi zikrini
Hakka verdin vuslat icin kalbini
Hizir'in evladi Ya Abdulhalik el Gücdevani

Hace Arif-i Rivegeri Hz. ks

Artmis idi halkin gaflet kirleri
Bu yüzden vurdun kalbe hem cehri zikri
Ayyüzlü hilal kasli gözleri iri
Hakikat bahcesinin nuru Ya Arifer Rivegeri

Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. ks

tasavvuf yolunun tek öz evi
Seriata vururdun bütün ölcüleri
Sahabeyi andirir her halleri
Zamanin gözbebegi Ya Mahmudel Fagnevi

Hace Ali Ramiteni Hz. ks

Hakk suyuyla yogrulmus onun bedeni
Dogru yola getirmis Hakka isyan edeni
Kendine rehber kilmis Resulun izinden gideni
Vuslat yolunun eri Ya Azizan Hace Ali Ramitani

Muhammed Baba Semmasi Hz. ks
Sen o büyük imamin müjdecisi
Zamanin bir tek incisi
Sana asik buhara beldesi
Sahlar babasi Ya Muhammed Baba Semmasi

Seyyid Emir Külal Hz. ks
Güres meydaninda pehlivan bir ehli hal
Ceddi Resul sanki süzme bir bal
Seni anlatmaya yetmez Lisani kal
Magrifet sultani Ya Seyyid Emir Külal

Şah-ı Nakşibend Hz. ks
Sen Sahlar sahi veliler serdari
Asiklar velisi gönüller nigari
Sana tabi olan iki cihan bahtiyari
Ya Sahi Naksibend Bahauddini Buhari

Alaeddin Attar Hz. ks
Gönüller sana asik sana giriftar
Kullar icin Allaha olmussun medar
Nefsine karsi daimi haydar
Sahin damadi Ya Alauddini Attar

Yakub-i Çerhi Hz. ks
Bir meczup onun ilahi rehberi
Hacegan yolunda buldu serveri
Anlatilamaz olmus tasavvufta ki medhi
Cani Hakka veren Ya Yakup el-Cerhi

Ubeydullah Ahrar Hz. ks
Ölü kalpleri dirilten bir yar
Nice üstadlarin medhine mazhar
Hakk'a varmayi halka hizmette arar
Hizmet Sultani Ya Ubeydullah Ahrar

Mevlana Muhammed Zahid Hz. ks
Hindistanda yetismis büyük bir abid
Nice haller ihsan etmis o yüce Mabud
Taskente varinca olmus hem said
Edep ve haya eri Ya Muhammed Zahid

Mevlana Derviş Muhammed Hz. ks
Ask ve riyazet ile ol Hakk'a eris
Hizir ile sohbeti hem alis-veris
Harebeden dergaha latif bir esis
Cezbe ve muhabbet Sahi Ya Muhammed Dervis

Hace Muhammed Emkeneki Hz. ks
Abidlik ve zahidlikte bulunmaz dengi
Daimi nefsi ile olmus cengi
Nur Yüzlü münevver esmer idi rengi
Feyiz ve nisbet sahibi Ya Hace Emkengi

Muhammed Baki Billah Hz. ks
Kabil sehrinden bir cemal-i mah
Iki Alemdede kanatli bir sah
Daha genc yasta seyr-ü lillah
Cennet Sultani Ya Muhammed Bakibillah

İmam-ı Rabbani Hz. ks
Kayyumi zaman müceddidi el-fi sani
Uzun boylu esmer yüzü nurani
Ulul azim bir mürsid hem gavsu zamani
Ya Ahmed-el Farukiyyil Serhendi Imami Rabbani

Muhammed Ma’sum Hz. ks
Daha cocuk iken ne olacagi malum
Büyük müceddid buyurmus biricik oglum
Gecen ibadet taat gündüzün daimi saum
Ürvet-ül Vuska Ya Muhammed Masum

Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. ks
Asalet ve heybet sahibi bir mümin
Bir ney sesinden istigrak ile teskin
Habibullaha benzer batin ve zahirin
Muhyi sünneti Ya Seyh Seyfuddin

Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. ks
Ilimde derya zahiri ve batini
Boyun büküp canana vermis kendini
Yakip kül etmis nefs denen bendini
Kutbi Zaman Ya Seyyid Muhammed Nur el-Badvani

Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. ks
Bir teveccüh ile Allah'a vasil olan
Nice makamlar gecip kalbi ask ile yanan
Ilahi kudret denizinin dibine dalan
Sehidler Babasi Ya Mazhari Can-i Canan


Abdullah-ı Dıhlevi Hz. ks
Mujdeledi seni ol Haydari Ali
Hayran kaldi sana zamanin mesayihi
Kesfettin sen kalplerdeki cevheri
Allahin nazli kulu Ya Abdullahi Dehlevi

Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. ks
Hindistandan Anadoluya getiren emaneti
Dehlevide buldun o ilahi tadi
Sana verildi tüm iklimlerin irsadi
Zulcenaheyni Ya Mevlana Halid-i Bagdadi

Mevlana Seyyid Abdullah Hakkari Hz. ks
Senin ceddin Paki Rasulallah
Sana büyük nimetler vermis Allah
Muhabbet yolunda bulmus felah
Geylaninin Torunu Ya Seyyid Abdullah

Seyyid Taha Hakkari Hz. ks
Ilim ve taatle gönül vermis Allah'a
Hakki ile varis olmus Rasulallah'a
Irsadin yayildi kafkaslardan taa Misir'a
Takva Sultani Ya Seyh Seyyid Taha

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. ks
Sensin bu yolun biricik Gavsi
Seriat ve tarikatin büyük reisi
On yil tasavvufi ilim Hizir ile uveysi
Gavsi Hizani Ya Seyh Seyyid Sibgatullah Arvasi

Abdurrahman Tahi Hz. ks
Dünyadan menetti seni aski ilahi
Allah'a vasil eden nice saliki
Sensin geri ceviren müceddidligi
Sahibul Zühd Ya Abdurrahmani Tahi

Fethullah Verkanisi Hz. ks
Ilim aldi senden Said-i Nursi
Nurun ile aydinlattin hem Bitlisi
Büyük bir imana sahip idi kendisi
Üstadlarin üstadi Ya Seyh Fethullah-i Verkanisi

Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. ks
En büyük oglusun Seyda-i Tagi'nin
Risali-i Nurda gecmis hem senin ismin
Rus harbinin büyük gazisisin
Hazreti Sani Ya Muhammed Diyauddin

Ahmed Haznevi Hz. ks
Zamanin Sahisin maddi ve manevi
Hakka kullukta buldun Raza-i ilahi
Sen gönüller sultani hem serveri
Sah-i Hazne Ya Ahmed-ül Haznevi

Gavs Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. ks
Kalemler yazamaz diller söyliyemez seni
Haznenin ocaginda pismis bedeni
Aski ile yakmis tüm sofilerini
Sultanil Cazibin Ya Seyyid Abdulhakim el Hüseyni

Seyyid Muhammed Raşid Bilvanisi Hz. ks
Cennete dönüstürdün sen o menzili
Asik ettin Allaha izinden gideni
Sarhoslari delileri isyan edenleri
Hakka ulastirdin Ya Seyyid Muhammed Rasid el Hüseyni

Gavs-ı Sani Muhammed Abdulbaki El Menzili Hz. ks
Aska boyandi senin ile Menzil diyari
Kisa bir zamanda geldi dünyanin bahari
Rasuli Kibriyanin sebebi iftihari
Gavsu Sani Ya Seyyid Abdulbaki el menzili
__________________


_________________
 

 
  Copyright (c) www.sultaner.tr.gg 2008-2018 & Her hakkı saklıdır.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Hizmet Nimettir (Gavs-ı Sani Hz).TurkeyRank.Com - TurkeyRank-Pagerank Servisi Creative Commons Lisansı
Bu eser bir
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .

Search Engine Optimization and SEO Tools
sultaner.tr.gg Toplist