**************************************************************************************** www.sultaner.tr.gg*****************************************************************************************************
MySpace Codes

www.sultaner.tr.gg

www.sultaner.tr.gg

MUHABBET'TEN HASIL OLDU MUHAMMED

maç oyunları


   
  MUHABBET'TEN HASIL OLDU MUHAMMED
  Ana Sayfa
 


 

                                                    

                                                     dini-70.gif                         

 


 

Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir. (TAHA/132)
 

 dini-37.jpg

 

 
 

dini-080.gif  

 
 GÜL-İ         MUHAMMEDİ

SEN  OLMASAYDIN,SEN  OLMASAYDIN  KAİNATI  YARATMAZDIM.
                                                                                                        Hadis-i   Kudsi

 

dini-081.gif         

DÜNYAYA   DALAN   GENCİ   NASİHAT   DEĞİL   MUHABBET   KURTARIR      

                                                                            HZ   MEVLANA             


Mescid-i Nebevi 

        İSLAM'İYYET         
Eğer biz ahlak'ı islam'iyenin (islam ahlakının) ve hakaik'i iman'iyenin (iman hakikatının) kemalatını efalimizle yani bütün benliğimizle izhar etsek, tutsak,yerine getirsek ,diğer dinlerde olanlar elbette islamiyet'e girecekler,hatta bazı kıtalar dahi islamiyet'e dehalet edecek yani katılacaklardır.
(Risale-i   Nur külliyatı'ndan)
                                           Demekki biz islamiyeti yaşamıyor,yaşıyamıyoruz.Yaşamıyoruz çünkü nefsimize uyuyoruz nefsimize yöneliyoruz nefsimizin oyuncağı esiri oluyoruz dolayısıyla Allahı unutuyor başka şeylere dalıyoruz .Yaşıyamıyoruz çünkü manen hastayız,yaralıyız.Manevi tedaviye ihtiyacımız var.Bunun için ne yapacağız,nasıl tedavi olacağız ,kime gideceğiz ,kimi göreceğiz.,işte bu noktada Allah'u Teala hz 'nin dostları giriyor devreye ,onları gidip görmek, hayır dualarını almak ,hoş sohbetlerinde bulunmak ,mümkünse dizlerinin dibinden ayrılmamak,tasarrufatları altında bulunmak gerekiyor.                                            
           


 


 

Şerrin Hayra Tebdili

Şerrin Hayra Tebdili

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ve -Allah Tealâ’ya hamd ü senalar olsun- seçilmiş idarecilerimizin dirayeti ve halkımızın tarihte az rastlanır bir kahramanlıkla, canı pahasına mücadelesiyle püskürtülmüştür.
Ülkemiz üzerine gizli ve karanlık planlar yapıp pusu kuranlar kendileri tuzağa düşmüş, Cenab-ı Mevlâ’nın yardımıyla oyunları bozulmuştur.

Müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen buyurulur ki:
“Tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır.” (Âl-i İmrân, 54)

Fitne ve fesat tohumları ekerek halkın refahını, huzur ve birliğini bozmaya çalışanlar emellerine ulaşamamış, millî şuurla, birlik ve beraberlikle def edilmiştir.

Şüphesiz 15 Temmuz Darbe Girişimi cinnetinden alacağımız dersler çoktur:

Öncelikle, çok kısa bir zamanda halkımızın aynı gaye ve ruh ile şer odaklarına karşı direnişe geçmesi; sonrasında da ülkemizde uzun yıllardır arzulanan birlik ortamının sağlanmış olması sevindiricidir. Bu büyük bir nimettir. Müminler olarak bu nimetin şükrünü eda etmeli, farkında olmalıyız. O zaman birliğimiz daha da pekişecek, güçlenecektir inşallah.

Ele geçmiş nimetler birer fırsattır. Kıymeti bilinmezse elden çıkıp gider, yeniden elde etmek de zordur. Bu sebeple bu millî uyanışı Allah Tealâ’nın bir lütfu olarak kabul etmeli ve bu şuuru koruyup sahip çıkmalıyız. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Yine çıkaracağımız bir başka ders de, “derunî sükûnet” diye tarif edebileceğimiz sabır ve metanetimizdir. Tarih boyu edindiğimiz tecrübelerden ve özellikle bu coğrafyayı dualarıyla yoğurmuş gönül erlerinden miras olan bu güzel hasletimizi korumalı, hiçbir fitne odağının tahriklerine aldanmamalıyız.

Allah Tealâ’ya hamdolsun, halkımız uzun yıllardır çıkarılmaya çalışılan kavga ve fitne ateşine kanmamış, sükûnetini korumuştur. 15 Temmuz’da ise söz konusu vatan olunca, tam yerinde bir hareket ve şuurla, doğusundan batısına, bir ve beraberce hareket etmiştir. Şüphesiz halkımızı bu şuur üzerinden de tahrik etmeye çalışanlar çıkacaktır. Buna karşı da yine sabır ve akl-ı selimimizi korumalıyız.
Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. “Sabır imandandır.” buyurur. Bu hadis-i şerifin müminlerde çok yönlü tezahürü olur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, fitneye karşı durup sabretmek imanın kuvvetindendir.

Sabrın bir başka tezahürü de, yine 15 Temmuz’da gördüğümüz, silahsız bir halkın ağır silahlara karşı sebatla vatanını savunmasıdır. Şüphesiz bu hal Allah Tealâ’nın izniyle düşmanların kalbine korku salmıştır. Bu da Cenab-ı Mevlâ’nın müminlere bir lütfudur. Müminler sabır ve sebat halini korudukça düşmanlarımız daha da korkacak, kolay kolay harekete geçemeyecektir.

Çıkarmamız gereken bir başka ders de, hayırla neticelenen bu şerri daha fazla hayra çevirmektir. Şüphesiz böyle zamanlarda, Cenab-ı Mevlâ’nın bir lütfu olarak gönüller yumuşar, Hakk’a açılır.
Öncelikle kibre kapılmadan, aczimizi itirafla tövbe istiğfara devam etmemiz lazımdır. Yine istikametimizi kontrol etmek, yeni nesillerin istikamet sahibi olmaları için akaide önem vermek, itikadı pekiştirmek gerekir. Nasıl ki düşman tehlikesine karşı surlar takviye edilir, çeşitli tedbirler alınırsa, aynı şekilde iman kalesini güçlendirmek, sağlam nesiller yetiştirmek için itikad çok önemlidir. Beş vakit namazı cemaatle kılmaya çok dikkat etmeli, dilimizi Kur’an-ı Kerim’le süslemeliyiz. Zira Allah’ın Kelamı kalbe sükûnet verir, dünyevî korkuları bertaraf eder.

Yaşadığımız hadiseler tarih, millet ve vatan şuurunu çocuklarımıza aşılamak için önemli bir fırsattır. Zira 15 Temmuz, şehit ve gazileriyle, birlik ruhunun şahlanışıyla tarihimizde okuduğumuz, gıpta ettiğimiz kahramanlıkların bir benzeri ve tekrarıdır.
İslâm milletinin kahramanlığı, badireler karşısındaki sebat ve azmi sadece tarihte yaşananlardan ibaret değildir. Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar bu üstün meziyet devam etmektedir. Sadece dönemin zâhiri ve imtihanı değişmiştir. Yaşadığımız hadisenin önemini bildiğimiz sürece, olan bitenden ders almaya, sabit-kadem erler yetiştirmeye devam ederiz inşallah.

Şerlerin hayra tebdiline mehaz olacak hususların en önemlisi, hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye üzere olmaya dikkat etmek, yürüdüğümüz yolun istikamet üzere olup olmadığını sürekli kontrol etmektir. Yani kendimizi sürekli muhasebeye çekmek, Allah Tealâ’nın rızasını asıl, temel, ana maksat haline getirmektir.
İstikamet üzere olmadığı açık karinelerle sabit olanlara ise dünyevî maslahatlar için hüsnü zan beslememek, uyanık olmak gerekir. Zira itikadî sapkınlık içinde olanlar zaten en büyük yanlışı yapmışlardır. Daha başka başka yanlış ve şerli işlere girişmeleri, fitne ateşi yakmaları, bu ilk ve asıl yanlışlarının devamı niteliğindedir. Özellikle de dini dünyevî hırslara alet edenler için durum böyledir.
Bu şerrin bize hatırlattığı bir diğer husus da, her bireyin vatanına karşı sorumlu oluşudur. Medine-i Münevvere’den günümüze kadar müslümanlar bu şuurla vatanlarını, din ve namuslarını korumuşlardır. Yakın tarihimizde Erzurum halkının Ruslar’a karşı mücadelesi, bütün doğu vilayetlerinin hem 93 Harbi’nde, hem de Birinci Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak savaşmalarını, Urfa, Antep ve Maraş’ta halkın düşmanı kovmasını, Anadolu’nun birçok yerinde gönüllü birliklerle işgalcilerin def edildiğini unutmayalım. Bu kahramanlık sayfaları, tarih boyunca İslâm ordularında ve topyekûn müslümanlarda var olan şuurun tezahürüdür.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde halkımızdan şehit ve gazi olanlar oldu. Şehitlere Cenab-ı Hak’dan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar… Şüphesiz şehitler hakkında birçok müjde vardır. Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. buyurmuştur ki:

“Kim malını müdafaa sırasında öldürülürse şehiddir. Kim kanını müdafaa sırasında öldürülürse şehiddir. Kim dinini müdafaa sırasında öldürülürse şehiddir. Kim ailesini müdafaa sırasında öldürülürse o da şehiddir.” (Tirmizî, Diyât, 22)

Yine Fahr-i Kainat Efendimiz buyurmuştur:
“Allah rızası için bir gün nöbet beklemek, dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır. Sizden birisinin kamçısının cennetten işgal ettiği bir yer de, dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır…’’ (Buhârî, Cihad, 73)

15 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanlığımızın daha ilk saatlerden itibaren attığı isabetli adımlar; müftü, vaiz ve imamların vazifeli olarak yönlendirilmesi, mescidlerde salâların okutulması takdire şayan kararlar olmuştur. Nitekim tarih boyunca dinî önderlerimiz ve imamlarımız halkın teşvik ve şuurlandırılmasında büyük roller üstlenmişlerdir. Camilerimiz böyle olağan dışı şartlarda halkımızın moral ve sekinet bulacakları merkez konumundadır. Son hadisedeki uygulama, camilerimizin bu konumunu tekrar hatırlatmış ve hatta ihya etmiştir. İstiklal savaşımızda da vatan şuuru, vatanperverlik ruhu öncelikle cami cemaatinde tezahür etmiştir.

İslâm dünyasının her bir yerinde türlü fitne ve savaşların olduğu bir zamanda bizi muhafaza buyuran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tez zamanda müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını bertaraf edip bizlere birlik ve kuvvet versin.

Tevfik ve inayetiyle…

Muhammed Mübarek Elhüseyni, Semerkand Dergisi, Ağustos 2016.


yenikapı mitingi ile ilgili görsel sonucu
YENİ KAPI RUHU         
ALLAH BİRLİĞİMİZİ,BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN ÜLKE ÇIKARLARINI SİYASİ ÇIKARLARIN ÜSTÜNDE TUTSUN

HEP BİRLİKTE BÜYÜK ,GÜÇLÜ TÜRKİYE 

 

  http://www.kalpehli.com/

SİTEMİZİN ,SİTEMİZDE YAYINLANAN İSLAM AHLAK VE İNANÇLARIYLA BAĞDAŞMAYAN REKLAMLARLA HİÇBİR ALAKASI VE SORUMLULUĞU YOKTUR.


Bloğumuz açıldı: http://sultaner.blogspot.com ziyaret ettinizmi?GÖNÜL MUHABBETİ & GÖNÜLLER MUHABBETİ
  
 

dini-081.gif         

DÜNYAYA   DALAN   GENCİ   NASİHAT   DEĞİL   MUHABBET   KURTARIR      

                                                                            HZ   MEVLANA             

 
  Copyright (c) www.sultaner.tr.gg 2008-2016 & Her hakkı saklıdır.  
 
Hizmet Nimettir (Gavs-ı Sani Hz).TurkeyRank.Com - TurkeyRank-Pagerank Servisi Creative Commons Lisansı
Bu eser bir
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .

Search Engine Optimization and SEO Tools
sultaner.tr.gg Toplist